PARAMA‎ > ‎

Energetikai

Kviečiame smulkaus ir vidutinio verslo subjektus bei dideles pramonės įmones pasinaudoti ES struktūrinių fondų per Ūkio ministeriją parama bei gauti finansavimą:

- papildomoms investicijoms, būtinoms atsinaujinančių išteklių energijos gamybai skatinti;
- papildomoms investicijoms į įrangą, kurios reikia, kad įrenginys veiktų kaip didelio naudingumo kogeneracijos įrenginys;
- garantuotų ir negarantuotų paskolų, skirtų įrangos ir technologijų (technologinių sprendimų), įgalinančių didinti įmonių energijos vartojimo efektyvumą, diegimui, palūkanų kompensavimui pramonės įmonėms;
- palūkanų, mokamų pagal garantuotų ir negarantuotų finansinės nuomos (lizingo) sutartis, skirtų įrangos ir technologijų (technologinių sprendimų), įgalinančių didinti įmonių energijos vartojimo efektyvumą, diegimui, palūkanų kompensavimui pramonės įmonėms.

Galima paramos suma iki 870 tūkst. EUR.