PARAMA‎ > ‎

Klasteriams

Kviečiame klasterius pasinaudoti ES struktūrinių fondų per Ūkio ministeriją bei Europos Komisijos programų parama ir gauti finansavimą:

- klasterio infrastruktūros kūrimui arba atnaujinimui;
- klasterio (inovacijų) įrangos eksploatavimui;
- informacijos sklaidai, bendradarbiavimui, partnerių paieškai, seminarams ir mokomiesiems vizitams, apsikeitimui patirtimi ir tarpklasterinės strategijos plėtojimo veikloms;
- klasterio valdymo kompetencijoms gerinti, paslaugų savo nariams kokybės gerinimui, klasterio internacionalizavimui.

Maksimali paramos suma iki 430 tūkst. EUR.

Nepamirškite, kad parama galite pasinaudoti ne tik patys, bet paskatinti ir padėti ja pasinaudoti savo nariams!