PARAMA‎ > ‎

Pramonei

Kviečiame smulkaus ir vidutinio verslo subjektus, klasterio koordinatorius, asocijuotas verslo struktūras, pramonės, prekybos ir amatų rūmus (galutiniai naudos gavėjai – įmonės) pasinaudoti ES struktūrinių fondų per Ūkio ministeriją bei Norvegijos finansinio mechanizmo parama ir gauti finansavimą:

- narystei tarptautiniuose tinkluose;
- ekspertų darbo užmokesčiui ir komandiruotėms;
- tiesiogiai su projekto veikla susijusių tyrimų, analizių ir kitų paslaugų pirkimui;
- rinkodaros priemonėms;
- naujų gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumų kūrimui ir įrengimui;
- didelio poveikio technologijų (DPT) įsigijimui ir diegimui;
- darbuotojų, dirbančių su įdiegtomis technologijomis, mokymams (de minimis);
- paskolų palūkanų daliniam kompensavimui;
- energetinio audito atlikimui;
- gaminio/ produkto ir (arba) grafinio dizaino sukūrimui.

Maksimali paramos suma iki 2,9 mln. EUR.

Galite ne tik patys pasinaudoti parama, bet ir tapti partneriais įvairiuose projektuose!