SOCIALINIS VERSLAS

Kviečiame verslo įmones susipažinti su Socialinio verslo principais ir išbandyti juos praktiškai savo veiklos srityje. 

Mes padėsime jums identifikuoti savo galimybes ir poreikius. Suteiksime pradines žinias. Moderuosime Socialinio verslo bandomąjį projektą, kuris leis naujai pažvelgti į esamą veiklą, atvers naujas plėtros galimybes, padidins darbuotojų įtraukimą.

Socialinis verslas – tai ekonominė veikla, kai visų pirma siekiama teigiamo poveikio/naudos visuomenei, o pinigai yra tik kaip priemonė tikslams pasiekti. Socialiniam verslui būdingas valdymo skaidrumas; darbuotojų įsitraukimas į sprendimų priėmimą, savirealizacija; asmeninių, įmonės bei visuomenės interesų suderinimas.