Parama

Moksliniams tyrimams bei inovacijoms

Gamybai

Interneto parduotuvėms

Eksportui 

Verslui kaime

Mokymams

Kūrybinėms industrijoms

Lengvatinės paskolos

Klasteriams

Aplinkosaugai

Kultūrai

Atsinaujinančiai energetikai

NVO sektoriui

Užimtumo tarnybos parama