Darbuotojų mokymams

Kviečiame privačius ir viešuosius juridinius asmenis, asocijuotas verso struktūras, pramonės, prekybos ir amatų rūmus bei klasterio koordinatorius (galutiniai naudos gavėjai – įmonės) pasinaudoti ES struktūrinių fondų per Ekonomikos ir inovacijų ministeriją parama ir gauti finansavimą:

- bendriesiems ir specialiesiems mokymams įmonėse;

- įmonių, vykdančių MTEPI veiklas, darbuotojų mokymui ir technologinių įgūdžių tobulinimui užsienio MTEPI centruose/ įmonėse.


Kompensuojamas ir besimokančių asmenų darbo užmokestis už mokymams skirtą laiką.

Galima paramos suma gali būti iki kelių šimtų tūkstančių eurų.