Verslui kaime

Kviečiame ūkininkus bei kaimo gyventojus, ketinančius imtis ne žemės ūkio veiklos, labai mažas, mažas ir vidutines įmones, besiverčiančias ekonomine ne žemės ūkio veikla kaimo vietovėse pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama ir gauti finansavimą:


- nekilnojamojo turto statybai ir (arba) rekonstrukcijai;

- naujų įrenginių ir įrangos, įskaitant programinę įrangą, pirkimui arba išperkamajai nuomai;

- bendrųjų išlaidų (pvz. atlygis architektams, inžinieriams ir konsultantams; galimybių studijos; patentų ir licencijų įsigijimas) padengimui.


Galima paramos suma iki 200 tūkst. eurų.