Energetikai

Kviečiame smulkaus ir vidutinio verslo subjektus bei dideles pramonės įmones pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų per Ekonomikos ir inovacijų ministeriją parama bei gauti finansavimą:


- investicijoms, būtinoms atsinaujinančių išteklių (saulės, vėjo ir kt.)  energijos gamybai skatinti;

- investicijoms į įrangą, kuri leis sumažinti energetines sąnaudas;

- garantuotų ir negarantuotų paskolų, skirtų įrangos ir technologijų (technologinių sprendimų), įgalinančių didinti įmonių energijos vartojimo efektyvumą, diegimui, palūkanų kompensavimui pramonės įmonėms;

- palūkanų, mokamų pagal garantuotų ir negarantuotų finansinės nuomos (lizingo) sutartis, skirtų įrangos ir technologijų (technologinių sprendimų), įgalinančių didinti įmonių energijos vartojimo efektyvumą, diegimui, palūkanų kompensavimui pramonės įmonėms.


Galima paramos suma iki kelių mln. eurų.