Klasteriams

Kviečiame klasterius pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų per Ekonomikos ir inovacijų ministeriją bei Europos Komisijos programų parama ir gauti finansavimą:


- klasterio infrastruktūros kūrimui arba atnaujinimui;

- klasterio (inovacijų) įrangos eksploatavimui;

- informacijos sklaidai, bendradarbiavimui, partnerių paieškai, seminarams ir mokomiesiems vizitams, apsikeitimui patirtimi ir tarpklasterinės strategijos plėtojimo veikloms;

- klasterio valdymo kompetencijoms gerinti, paslaugų savo nariams kokybės gerinimui, klasterio internacionalizavimui;

- eksporto veikloms.


Maksimali paramos suma gali būti iki kelių šimtų tūkst. eurų.

Nepamirškite, kad parama galite pasinaudoti ne tik patys, bet paskatinti ir padėti ja pasinaudoti savo nariams!