Gamybai

Kviečiame smulkaus ir vidutinio verslo subjektus (per susijusias įmones iki 250 darbotojų), klasterio koordinatorius, asocijuotas verslo struktūras, pramonės, prekybos ir amatų rūmus (galutiniai naudos gavėjai – įmonės) pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų per Ekonomikos ir inovacijų ministeriją bei Norvegijos finansinio mechanizmo parama ir gauti finansavimą:

- gamybinės įrangos atnaujinimui bei naujos įrangos įsigijimui;

- gamybinių pastatų statybai bei remontui;

- ekologiškam gaminių projektavimui;

- narystei tarptautiniuose tinkluose;

- ekspertų darbo užmokesčiui ir komandiruotėms;

- tiesiogiai su projekto veikla susijusių tyrimų, analizių ir kitų paslaugų pirkimui;

- rinkodaros priemonėms;

- naujų gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumų kūrimui ir įrengimui;

- didelio poveikio technologijų (DPT) įsigijimui ir diegimui;

- darbuotojų, dirbančių su įdiegtomis technologijomis, mokymams;

- paskolų palūkanų daliniam kompensavimui;

- energetinio audito atlikimui;

- gaminio/produkto ir (arba) grafinio dizaino sukūrimui;

- eksporto veikloms.


Maksimali paramos suma gali būti iki kelių milijonų eurų.

Galite ne tik patys pasinaudoti parama, bet ir tapti partneriais įvairiuose projektuose!