Moksliniams tyrimams bei inovacijoms

Kviečiame įmones, vykdančias ar ketinančius vykdyti taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklas, kurti naujus produktus, pasinaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų per Ekonomikos ir inovacijų ministeriją, Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo, Europos Komisijos bei VšĮ Įnovacijų agentūros administruojamų programų parama ir gauti finansavimą:

Maksimali paramos suma gali būti iki kelių milijonų eurų.

Šioje srityje turime vieną didžiausių patirčių Lietuvoje.

Galite ne tik patys pasinaudoti parama, bet ir tapti partneriais įvairiuose projektuose!