Kūrybinėms industrijoms

Kviečiame kūrybinių industrijų įmones (informacinės technologijos, leidyba, audio, kino, muzikos ir pan. produkcija, scenos menai, meniniai dirbiniai, dizainas, kultūrinis švietimas ir pan) pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama ir gauti finansavimą savo veiklai ir su jos įgyvendinimu susijusių išlaidų padengimui (projekto vykdytojų darbo užmokesčiui, paslaugų, įrangos ir turto įsigijimui, projekto administravimo išlaidoms ir kt.).