Kultūrai

Kviečiame kultūros srityje veikiančias organizacijas pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo bei kitų tarptautinių fondų parama ir gauti finansavimą įvairiems kultūros paveldo, kultūros ir menų įvairovės skatinimo projektams ir su jų įgyvendinimu susijusių išlaidų padengimui (projekto vykdytojų darbo užmokesčiui, paslaugų, įrangos ir turto įsigijimui, projekto administravimo išlaidoms ir kt.).